WELKOM OP DE WEBSITE VAN VZW ORANJEHUIS EN HAAR INITIATIEVEN

  

Met jongeren en hun leefomgeving streven we er naar blijvende positieve veranderingen te brengen in situaties
die als een probleem ervaren worden thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd of in de buurt.

We versterken of herstellen banden tussen mensen, hun omgeving en de natuur. We geven mee vorm aan onze omgeving en aan de samenleving.

We voorkomen uitsluiting uit maatschappelijke structuren. We vertrouwen hierbij op de eigen kracht van alle betrokkenen.

Als er in het omgaan met mens en omgeving sprake is van schade, zetten we in op herstel van zowel emotionele, relationele als
materiele schade, ten aanzien van een persoon en de gemeenschap.
We streven naar herstelacties van elke betrokkene vanuit de eigen inzet.
 
Sabine Bourgeois, algemeen verantwoordelijke
 
 
 
jongerenwel
 
 
esf
 
vlaamshe      embleem van de Europese Unie